Avís Legal

L’Associació Agrupació Cultural Dosrius és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 8501. Es regeix per la normativa vigent per a les associacions i pels seus estatuts. Té per objecte promoure activitats que contribueixin a la formació humana, cultural, social i religiosa de tot tipus de persones, especialment orientades a la protecció de la infància i el jovent, l’assistència a la tercera edat, i a l’acció social comunitària i familiar. Com a servei accessori a les seves activitats pot disposar d’alimentació, allotjament i transport. La finca és propietat d’Establiments Culturals i Recreatius Premià, SA, constituïda el 1957 a Barcelona.

Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web castelldaura.com, via telefònica, o per correu electrònic seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de l’Associació Agrupació Cultural Dosrius, que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades personals seran utilitzades per atendre la seva petició d’informació, la gestió i prestació dels serveis oferts per l’Associació Agrupació Cultural Dosrius, i per a l’enviament de futures comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès.

Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, escrivint a Camí de Can Sobirà, s/n. Premià de Dalt. Barcelona.

Les dades sol·licitades a l’Usuari mitjançant formularis indicats amb un asterisc (*) seran les estrictament necessàries per a poder proporcionar-li el servei o per poder posar-se en contacte amb l’Usuari. En cap cas, el fet de no proporcionar més dades que les estrictament necessàries suposarà una minva en la qualitat del servei.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos. L’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a l’Associació Agrupació Cultural Dosrius o a qualsevol tercer, a causa d’emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En el cas que l’Usuari inclogui dades de caràcter personal de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar del que estableix la present política de privacitat, sent l’únic responsable de la seva inclusió.