Activitats

A Castelldaura es realitzen activitats de formació en diferents àmbits: formació humana i cristiana, formació antropològica i teològica, i formació cultural i professional.

De la formació cristiana s’encarrega la Prelatura del Opus Dei. La major part de les activitats s’organitzen de forma independent per a homes i per a dones per a facilitar l’atenció individualitzada i la focalització dels continguts.

Les activitats que s’ofereixen actualment són:

IMG_4268

Cursos de recés

Un curs de recés és una pràctica cristiana tradicional que consisteix en uns dies d’aïllament de l’activitat ordinària i de recolliment personal, per buscar la trobada amb Déu i l’orientació de la pròpia existència, a través de la meditació de la vida de Crist –de l’Evangeli– i dels aspectes fonamentals de la fe i la vida cristiana, en un entorn de pregària i silenci interior i exterior.

Cursos de formació antropològica i teològica

En els cursos s’imparteixen classes de teologia i filosofia amb sessions sobre temes d’actualitat, tertúlies, treballs en grup, assessorament i estudi personal.

Cursos de formació cristiana per a pares

Activitats específiques per a pares i mares de família, en els quals es tracten temes filosòfics i teològics, qüestions d’actualitat i continguts relacionats amb el matrimoni i la família.

Monogràfics per a professionals

Són activitats dirigides a grups específics de persones, per exemple: directors d’entitats de lleure i temps lliure, professionals de l’hostaleria, dones directives, professionals de l’àmbit educatiu…

Jornades Pastorals

Les Jornades de Qüestions Pastorals s’organitzen anualment a Castelldaura des de 1965. Tenen per objectiu estudiar, en un clima de diàleg, alguns dels temes de més actualitat en l’esfera teològica i antropològica. Estan dirigits fonamentalment als que tenen la missió d’ensenyar i transmetre la fe al poble cristià, especialment els sacerdots. Com a ponents, ha participat experts en les diverses matèries: cardenals, bisbes, professors d’universitat i agents pastorals. Prop de quatre mil persones i centenars de personalitats del món civil i eclesiàstic han assistit al llarg d’aquests anys, en què s’han tractat temes com l’eradicació de la pobresa, el laicisme i la laicitat, el paper de la família o els reptes de la bioètica a l’acció pastoral.50 Jornadas Pastorales Blog Jornadas Pastorales

Diada Familiar

La Diada Familiar és un dia de portes obertes per a tothom, però principalment per a les persones de Premià i voltants, amb celebració de l’Eucaristia, jocs pels nens, visites guiades, informació sobre les activitats i projecció de vídeos.

IMG_4348