Avís Legal

El lloc web castelldaura.org, castelldaura.com, castelldaura.es, castelldaura.cat, són titularitat de l’Associació Agrupació Cultural Dosrius, una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 8501. Es regeix per la normativa vigent per a les associacions i pels seus estatuts. Té per objecte promoure activitats que contribueixin a la formació humana, cultural, social i religiosa de tot tipus de persones, especialment orientades a la protecció de la infància i la joventut, l’assistència a la tercera edat, i a l’acció social comunitària i familiar. Com a servei accessori a les seves activitats pot disposar d’alimentació, allotjament i transport.

Política de privacitat

En compliment de la normativa vigent (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril), l’informem que les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web castelldaura.org, castelldaura.com, castelldaura.es, castelldaura.cat, via telefònica, o per correu electrònic seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat i responsabilitat de Associació Agrupació Cultural Dosrius. Les seves dades personals seran utilitzades per atendre la seva petició d’informació, la gestió i prestació dels serveis oferts per Associació Agrupació Cultural Dosrius.

Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu el RGPD, escrivint a Associació Agrupació Cultural Dosrius, C/Can Soberano, s/n, Premià de Dalt, 08338 Barcelona, o enviant un e-mail a info@castelldaura.org.

Les dades sol·licitades a l’Usuari mitjançant formularis indicats amb un asterisc (*) seran les estrictament necessàries per a poder proporcionar-li el servei o per poder posar-se en contacte amb l’Usuari. En cap cas es contempla la cessió de dades a tercers.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en les mateixes. L’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a l’Associació Agrupació Cultural Dosrius o a qualsevol tercer, a causa d’emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En el cas que l’Usuari inclogui dades de caràcter personal de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-los del que estableix la present política de privacitat, sent l’únic responsable de la seva inclusió.