Colaborar

Per facilitar que el major nombre de persones poden participar de les activitats a Castelldaura i per millorar de forma continuada les instal·lacions i els serveis que ofereix, la Associació Agrupació Cultural Dosrius compta amb la generositat de moltes persones que, amb la seva col·laboració i donatius, ho fan possible.

Si vol col·laborar, pot fer-ho a través del següent formulari.

L’ Associació Agrupació Cultural Dosrius és una associació sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 8501. Va néixer amb l’objectiu de promoure activitats que contribueixin a la formació humana, cultural, social i religiosa de tota classe de persones, especialment orientades a la protecció de la infància i la joventut, l’assistència a la tercera edat, i a l’acció social comunitària i familiar.

L’Associació té signat un conveni amb la Prelatura de l’Opus Dei per a l’atenció espiritual de les activitats que gestiona.

Formulari de col·laboració


    He llegit i accepto la Política de Privacidad